Slide background

SÄVSJÖ STOCKARYD 23:2

Pro Value Fastighetsfond 12 AB

Sävsjö Stockaryd 23:2Fastigheten är belägen i Stockaryd, ca 10 km söder som Sävsjö. Omgivande bebyggelse utgörs i huvudsak av småhus. God anslutning till lokalt vägnät. Bra läge för ändamålet.Fastigheten är bebyggd med fem byggnader, varav tre är avsedda för boende/vård och två är avsedda för kontor/lager/gemensamma aktiviterar m.m.

Mer information om Sävsjö Stockaryd 23:2 finner du på www.lovangen.se
  • Sävsjö Stockaryd 23:2

    Uthyrningsbar yta 3 585 kvm
    Tomtareal 51 000 kvm